Formularz kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego w celu zadania pytania.

Informujemy, że Administratorem Danych jest Prywatny Gabinet Lekarski Cezary Rybacki , z siedzibą w ul.Rumiankowa 9, 85-811 Bydgoszcz, NIP 9531063340, dane zbierane są w zakresie i celu niezbędnym do obsługi zapytania (zgodnie z wybranym tematem), bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Galeria gabinetu

pulmonolog Bydgoszcz, alergolog Bydgoszcz pulmonolog Bydgoszcz, alergolog Bydgoszcz pulmonolog Bydgoszcz, alergolog Bydgoszcz pulmonolog Bydgoszcz, alergolog Bydgoszcz pulmonolog Bydgoszcz, alergolog Bydgoszcz pulmonolog Bydgoszcz, alergolog Bydgoszcz
pulmonolog Bydgoszcz, alergolog Bydgoszcz

Rejestracja telefoniczna

pulmonolog Bydgoszcz, alergolog Bydgoszcz